Soha Asia Follow Up Services

درباره ما:

Soha Asia Follow up Services، به دنبال تفاهم نامه خود با دبی FDI، جاذبه های سرمایه گذاری دبی را معرفی و از طریق ثبت شرکت در امارات یا هر سرویس دیگری که توسط ما ارائه می شود، با سرمایه گذاران همکاری می کند.

چرا ما را انتخاب کنید؟

گروه شرکت های سها (شامل Soha Asia Follow-up Services, Soha Toos Industrial Consulting Co., Soha Europe and Soha Global Marketing Services) بیش از 27 سال است که از سال 1995 در زمینه ایجاد پیش نیازهای لازم برای توسعه بازار و امور مربوط به سرمایه گذاری به دنبال تفاهم نامه خود با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دبی (FDI) ، خدمات پیگیری آسیای سوها، جاذبه های سرمایه گذاری امارات متحده عربی را به ویژه در دبی به سرمایه گذاران معرفی می کند. to investors, especially in Dubai.
خدمات Soha Asia Follow Up Services عبارتند از:

  • دارنده تفاهم نامه با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دبی (Dubai FDI)
  • نماینده رسمی DP World شامل منطقه آزاد جبل علی در ایران، ترکیه و انگلیس
  • مشاور رسمی کیزاد (منطقه صنعتی خلیفه ابوظبی)
  • مشاور رسمی سازمان منطقه آزاد حمریه در شارجه) HFZA )
  • مشاور رسمی منطقه آزاد تجاری ام القوین) UAQ FTZ )
  • مشاور رسمی منطقه آزاد میدان (در دبی)
  • عضو Premier Plus اتاق بازرگانی و صنعت لندن

دستاوردهای ما

سخن مدیر عامل

مهندس احمد ایماندوست مدیرعامل شرکت سهاطوس

این شرکت با توجه به عقد قرارداد با اکثر مناطق آزاد کشور امارات متحده عربی ، بدون دریافت کارمزد کلیه خدمات مربوط به ثبت شرکت در مناطق آزاد را انجام می دهد و همچنین کلیه خدمات جانبی به منظور رونق کسب و کار به سرمایه گذاران را ارائه می دهد.

همکاری با :